Във връзка с предстоящите избори на 23.10.2011 г. сайтът на ГД "ГРАО" http://www.grao.bg/elections/ може да се отвори и от посетителите на botevgrad.com.
Чрез този сайт можете:
• Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за президент и за местните избори.
• Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази  услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
• Да регистрирате удостоверение за гласуване на друго място или удостоверение за гласуване в определено населено място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
• Да се информирате за секциите и местата на гласуване.
ГД "ГРАО" се надява да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци - Възможности за Справка.
Повече подробности можете да намерите на самия сайт http://www.grao.bg/elections/.