Успоредно с реализацията на проекта по подмяна на ВиК инсталацията, на канализацията за отпадни води и асфалтиране на улици в Етрополе, започна и реализацията на обекта по целия булевард „Руски” с полагане на тръби за отопление от изграждащата се екогенерация. в която ще се произвежда електрически ток.
Това ще става като се използват отпадъчните клони от дърводобива, биомаса, която след обработката се изгаря и при отделянето на енергия се произвежда електричеството. Юзината се охлажда и с използваната за целта вода ще се използва за отопляване на основата част на Етрополе: всички обществени сгради по протежение на отоплителната инсталация под бул. „Руски”.
Такъв тип съвременно отопление ще се извършва за първи път в Етрополе. И това трябва да се отбележи. Има възможност впоследствие да се включи още една мощност от 5 мегавата за включване и на домакинства на гражданите за отопление на домовете им по маршрута.
В тази връзка в сряда, 21 септември, от 17:00 в малкия салон на читалището ще има презентация и отговори на въпросите около тази система за топлофикация. С нея за първи път се дава на гражданите възможност, алтернатива за отопление с използването на друг тип, на друг принцип, освен този с използване на дървата.
Това е една положителна крачка и успех в политиката на Общината в това направление.
Из „Изявлението на кмета на Общината инж. Богомил Георгиев”, дадено на брифинг за местните медии.