Във връзка с желанието на Община Ботевград да направи по-удобно и безопасно придвижването по улиците за всички участници в движението и по повод предприетите ефективни действия по контрол за спазването на нормативните разпоредби за престой и паркиране на автомобилите в населените места, Кметът на общината - Иван Гавалюгов, организира онлайн среща-дискусия, на която всеки заинтересован гражданин може да постави своите въпроси, да сподели проблем, да направи предложение или да изкаже мнение по темата.


Ръководството на общината е на мнение, че само с активното гражданско участие и съдействие, желанието ни за по-удобни и безопасни улици за всички нас може да се реализира своевременно и по най-ефикасен начин.


С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 26 януари 2022 г. (сряда) от 17:00 ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android през браузър или приложение) на следния ЛИНК