Правителството определи нов размер на линията на бедност за страната за 2012 г. – 236 лв., съобщиха от правителствената информационна служба. Размерът е определен така, че бедните домакинства да са в състояние да задоволяват своите минимални жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги. За изчисляването са използвани данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от Националния статистически инстит