Спешна помощ в Ботевград се обслужва само от четирима лекари. По тази причина се налага те дават допълнителни дежурства. От началото на следващия месец обаче те ще бъдат преустановени, съгласно разпореждане на д-р Юри Торнев – шеф на Центъра за спешна медицинска помощ – София област. Той е разпоредил още фелдшерите от спешна помощ да дават самостоятелни дежурства, т.е. без присъствието на лекар.
Само лекарите, които са на пълен работен ден в Спешна помощ имат право на 12 дежурства в месеца. По 6 дежурства ще дават лекарите наполовин работен ден. До този момент те поемаха допълнителни дежурства. Най-вероятната причина за спирането им е липсата на средства за възнаграждения.