Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за назначаване на държавни служители категория „Е” /полицаи със средно образование/ към Областната дирекция на МВР – София.
Кандидатите трябва да са дееспособни физически лица, да притежават само българско гражданство, да не са осъждани, да не са привлечени като обвиняеми, да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса, да са клинично здрави и да не страдат от психични заболявания.
При кандидатстването се представят следните документи: копие от лична карта; нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование; свидетелство за съдимост за робата в МВР; удостоверяващ документ, че кандидатът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер – от районна и градска прокуратура; удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер; декларация по чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни /по образец/; други документи, имащи отношение към конкурса.
Документите се подават до 23 декември 2011 год. в отдел „Човешки ресурси” при ОДМВР – София. За допълнителна информация тел.: 02/982 51 97; 02/982 40 54; 02/982 52 21; 02/982 51 79.