Това обяви комисар Валентин Димитров, зам.директор на ОДП-София. Всяко районно полицейско управление ще има актуален списък с жителите на общината, които живеят самотно, най-вече в селата и отдалечените махали. Тези хора ще бъдат посещавани периодично от полицейски служител.

Мярката се налага заради зачистилите кражби и нападения над самотно живеещи възрастни хора по селата.