Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на Етрополската болница, възлиза на  4 159 016,06 лв.

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" са одобрени всички 7 подадени проектни предложения в рамките на компонент 1 "Болници за активно лечение с възможност да предлагат услуги за долекуване" по схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали".
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя, възлиза на 30 006 053,10 лв.
Конкретните лечебни заведения и проекти, които ще получат финансиране, са:
1. МБАЛ "Ю. Вревская" ЕООД Бяла, област Русе, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 404 844,75 лв.
2. МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг", с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 446 600,23 лв.
3. Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 246 193,66 лв.
4. "МБАЛ-Свиленград" ЕООД, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 159 016,06 лв.
5. "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 3 991 067,88 лв.
6. "МБАЛ - Разлог" ЕООД, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 455 685,42 лв.
7. МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване, с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4 302 645,10 лв.