Чужди компании разширяват бизнеса си, като наемат български специалисти и ги интегрират в собствените си екипи за разработване на техни основни платформи и приложения. Бизнес моделът за наемане на персонал (т.нар. Co-еmployment) е позната практика в световен мащаб и е залегнал в европейското законодателство.

В момента има силно търсене на ИТ специалисти от страна на западни компании     

Сътрудничеството на компаниите с българските специалисти се осъществява от международна компания, базирана в Лондон, специализирана в цялостната услуга по създаване и функциониране на местното представителство на своя клиент.

„Правим възможно за глобалното представяне на малки, средни или по-консервативни компании директно, а не като клиенти за аутсорсинг услуги. България има традиции в ИТ сектора и търсенето на специалисти от чужди компании ще продължи да се засилва и през 2012 г. ”,  прогнозира Александър Дрангажов, CEO на Quickstart Global (QSGB).

Според него, някои недостатъци в аутсорсинга към Далечния изток стават все по-очевидни и това прави България още по-атрактивна.

За последните 4 години компанията е наела над 200 специалисти в България за десетки компании от Великобритания и САЩ. В момента има усилено търсене за ИТ позиции, но предстои развитие към по-специфични и трудни за дистанционно управление сектори като счетоводство, бизнес услуги и други.

„Организациите са тези, на които вече  се налага да търсят човешки ресурси в световен мащаб, вместо хората да  напускат страната си в преследване на подходяща позиция. Все повече специалисти се реализират, оставайки в България, често дори работейки от дома си, но същевременно като част от глобален екип”, допълни Дрангажов.