Управленски проект на БСП „Данъчна и финансова политика” бе представен на заседанието на Националния съвет на партията от Румен Овчаров. В проекта се акцентира върху борбата с безработицата, фискалния резерв, усвояването на еврофондовете и икономиката.

Проблемът не е само умереният дефицит, ако той обслужваше вътрешното търсене и публичните финанси, посочи Овчаров. Намаленият според очакванията с 20% по-нисък бюджетен дефицит е за сметка на капиталовите разходи, които могат да спомогнат за излизането на българската икономика от кризата, посочи Овчаров. Той подчерта и ниската ефективност на работата на данъчната администрация и приходните агенции и некомпетентността по отношение на събирането на акзцизите.

„В България – 50% контрабанден дял в търговията на цигари стана нормално явление, което очевидно не може да се случи, без стимулиране от страна на държавата. Същото е и при акцизите на горивата. Подобряването на събираемостта при тези два елемента може да доведе близо 1 млрд. лв. приходи за държавата”, посочи още Овчаров.

Той постави още въпроса за ниското усвояване на еврофондовете и рязкото спадане на чуждестранните инвестиции, рязкото свиване на вътрешното потребление и инвестициите, забавеното темпо на усвояване на еврофондовете, нарастващата сива икономика и увеличаващата се контрабанда.

Вътрешните инвестиции са на най-ниското ниво от първото тримесечие на 2009 г., посочи той. 107 членове на НС на БСП присъстват на Пленума.

Като алтернатива на финансово икономическата политика на ГЕРБ, БСП предлага проект за последователна и дългосрочно провеждана политика, която да води до стимулиране на икономиката – инвестиции, растеж, доходи. Това се посочва в управленския проект на БСП „Данъчна и финансова политика”, който Румен Овчаров представи пред членовете на Националния съвет на БСП.

България не е САЩ – доходите не могат да дойдат чрез пускане на машината за печатане на долари, посочи Румен Овчаров. Справедливото разпределение на тежестите от кризата най-после трябва да стане факт, каза още той. БСП предлага по-ниска данъчна тежест за най-бедните и по-високо данъчно облагане и данъчна тежест за най-богатите, въвеждане на данък богатство, както се дефинира и в САЩ и в другите държави.

Румен Овчаров подчерта коренната и рязка промяна, която настъпи в икономиката на страната ни през последните години. България се превръща в икономика, която разчита за развитие преди всичко на износа, посочи той. Налага се промяна на съотношението между косвени и преки данъци, което трябва да бъде обмислено много внимателно, подчерта Овчаров. Провеждането в следващите 2-3 години на умерена експанзивна фискална политика. Преминаване и поддържане на бюджет, в рамките на Договора за стабилност на ЕС е добра възможност, посочи Овчаров. БСП предлага и мерки за по-добро реализиране на големите инфраструктурни и енергийни проекти. „Енергетиката е един от малкото сектори, който работи ефективно. Не можем да робуваме на идеологеми или на натиск”, каза Румен Овчаров. БСП предлага стимулиране на инвеститорите чрез директна подкрепа на държавата при изграждане на инфраструктурата.

БСП предлага мерки за укрепване на приходните администрации за подобряване на събираемостта на данъците, както и за регулярно издължаване на държавата към бизнеса. Румен Овчаров подчерта и усилията на БСП за поддържане на стабилността на банковата система, както и необходимостта от електронно правителство. Членовете на Националния съвет на БСП обсъждат проекта и дават конкретни предложения по него.