Климатичните промени, изсичането на горите и прекомерната консумация на ресурси са само част от заплахите за околната среда въпреки многобройните срещи, посветени на екологията. Конкурсът "Поколение '92", организиран от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), предлага възможност на млади европейци, родени през 1991, 1992 или 1993 г. да покажат чрез видео своето виждане за устойчиво бъдеще. Информацията е публикувана от Mladiinfo.

Награди

Най-доброто предложение ще получи парична награда от 3000 евро. Второ и трето място ще бъдат наградени съответно с 2000 евро и 1000 евро. Победителите ще бъдат поканени на събитие, посветено на устойчивото развитие, в Копенхаген на 5 юни. Агенцията ще покрие разходите за път и настаняване.

Изисквания и кандидатстване

В конкурса могат да участват граждани на държави - членки на агенцията, родени между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1993 г.

Материалите могат да са на всеки официален език на страните членки, но задължително да са придружени със субтитри на английски език. Трябва да са с дължина между 30 секунди и две минути. Насоките за изпращане на видеото ще бъдат достъпни на сайта на ЕАОС преди началото на конкурса на 1 март.

Краен срок: Материалите трябва да са изпратени между 1 март и 2 април 2012 г.

Допълнителна информация

Подробности за конкурса можете да намерите на официалната страница на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).