Община Ботевград има намерение да закупи измервателна станция с външна информационна система за наблюдение на качеството на околната среда. Това става ясно от докладна записка до общинския съвет за отпускане на необходимите финансови средства.


Освен за фини прахови частици, сензорите на уреда ще следят и още няколко параметри на въздуха - температура, относителна влажност, атмосферно налягане, въглероден оксид, сероводород и други.


Станцията струва 36 000 лв., като тази сума ще бъде изплатена на 24 равни вноски, се посочва в докладната.


Освен онлайн, резултатите от измервателна станция ще могат да се следят и на светлинно табло, монтирано на сградата на общината.