Сградата на Общинския детски комплекс ще бъде предоставена за втори корпус на Международното висше училище – научи наш репортер. Проблемът с недостатъчния сграден фонд стои отдавна пред ръководството на МВБУ, което търси съдействие от общината за разрешаването му. Представители на висшето училище са разгледали сградата на ОДК и смятат, че тя може да се превърне в подходящо място за обучение на студенти.

Според директорът на ОДК Цветолюб Савов действително сградата може да бъде приспособена за тази цел, но това не означава, че Общинският детски комплекс, който съхранява местните традиции и осигурява участия на децата в различни областни и национални форуми, трябва да бъде закрит на всяка цена. Савов заяви пред наш репортер, че ще присъства на предстоящата сесия на ОбС, за да изрази пред местните депутати и общинското ръководство своето мнение по този въпрос.