Общината ще осигури 5000 лв. за подравняване и почистване на пътната мрежа в селата Липница и Елов дол. Мерките се предприемат с цел осигуряване на по-добра проходимост в района през зимния период. 

От общинския бюджет ще бъдат заделени 6 200 лв. за Краево. От тях 3 700 лв. се предвиждат за възстановяване корито на река Рударка, преминавощо край местността „Брода” в селото. Останалите средства ще се разходват за направа на водоскок на „Митовски дол”. Идеята е да се предпази пътното платно от прииждащата вода през зимата.
Предложението за отпускане на средствата ще бъдат внесени за гласуване на сесията на ОбС.