Кметът на общината Георги Георгиев се отзова на покана на учителите от ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”. Срещата се проведе днес в учебното заведение. Директорът на гимназията Даниела Колева поиска съдействие от градоначалника за решаване на няколко важни за учебното заведение проблема: да се почисти изсъхналата дървесна маса в училищния парк; да се изгради алея на столетието в парка, в която да бъде преместен паметникът на Асен Златаров; да се ремонтира площадното пространство пред сградата на училището; да се асфалтират пешеходните алеи в парка; да се извърши ремонт на физкултурния салон.
„Със средства от бюджета на училището сме извършили някои належащи ремонти, закупили сме нови дъски за класните стаи и компютърно оборудване за класна стая на бъдещето, подменили сме вратите на класните стаи, обновили сме интериора на учителската стая, но имаме нужда от финансова помощ за по-мащабни ремонтни дейности”, каза на срещата с кмета директорът на гимназията.
От своя страна Георги Георгиев обеща, че ще изпълни исканията на училищното ръководство. Той каза, че веднага ще възложи на съответните специалисти в общинската администрация да проучат възможностите за привличане на средства по проект за ремонт на физкултурния салон. Градоначалникът се ангажира и с изпълнението на конкретните дейности по облагородяване на парка на гимназията, която тази година чества 100-годишен юбилей.