Със заповед на кмета на общината инж.Богомил Георгиев на 11 март 2008  г. от 13 часа в административната сграда на общината ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещението в бл. „27 ноември”, в центъра на града. До сега там беше магазина за детски и бебешки стоки и велосипеди.
Престои и търг с явно наддаване за продажба на апартамент в кв.12 с прилежащите към него помещения. Търгът е обявен за 11 март 2008 година от 10 часа в административната сграда на общината.
Пълният текст на заповедите можете да прочетете в сайта на общината etropolebg.net или да посетите гише „Деловодство” в Центъра за услуги и информация на гражданите.