Предложението му е внесено за обсъждане на предстоящото заседание на общинския съвет в края на март.
Мотивите, които е изложил в докладната, са следните: През тази учебна година в основно училище "Васил Левски" има само една паралелка първи клас. За следващата учебна година желание да запишат децата си са заявили само осем родители, което означава, че не може да бъде сформирана паралелка. Педагогическият съвет предстои да вземе решение за обявяване на нулев прием за учебната 2012/2013 година.
В същото време училището има една от най-модерните учебни бази. Над 1.4 милиона лева са вложени в ремонт на учебния корпус. Училището разполага с масивна сграда с обща площ над 787 квадратни метра, физкултурен салон - 300 квадратни метра и модерен спортен комплекс с площ от 1700 квадратни метра. Комплексът разполага с плувен басейн и зали за други спортове.
Всичко това е мотивирало ръководството на общината да направи предложението Основно училище „Васил Левски” да се преобразува в спортно училище "Васил Левски".
Към тези аргументи се прибавят и наличието на ученически стол с 400 места, двор с площадки за баскетбол, волейбол, хандбал.
В момента в спортните клубове в общината са обхванати над 500 деца, като най-много са желаещите да тренират баскетбол.
От общината отчитат, че в Ботевград има висококвалифицирани треньори в различни спортове, както и голям брой младежи, завършващи Националната спортна академия.
В докладната си до общинският съвет кметът предлага общинските съветници да вземат решение за преобразуването на училище „Васил Левски” в спортно училище и да му възложат да предприеме необходимите мерки пред Министерството на образованието.