Сигнал за горяща растителност в защитения природен обект “Жабешкото блато” в Зелин бе подаден преди час в пожарната. Бързата намеса на огнеборците предотврати разпространението на огъня върху цялата защитена територия  в местността “Мухалница”.
“Жабешкото блато” е защитен природен обект от 1992 година. Тук се наблюдава миграция на планинската жаба, непозната на друго място в света. При първите топли дни на пролетта планинските жаби, които живеят високо в планината, извървяват километри, за да дойдат в блатото, за да се размножават. Защитената местност има площ 2 хектара, като самото блато е около 300 квадратни метра.