На 25 февруари в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев” Етрополе кметът инж.Богомил Георгиев направи отчет на изминалите 100 дни от началото на мандата.
В отчета се откроиха няколко основни неща: какво е извършено до сега, какво предстои да се направи, отчет на бюджета за миналата година и основни моменти от проекта за бюджет за 2008 година.
Основното, върху което работи общината в момента е подмяната на главните водопроводни клонове в Етрополе по програма САПАРТ, чиято обща дължина е 19 километра. До момента са подмени 7 клм. Окончателният срок за подмяната им е 16.06.2008 година, като общата стойност на проекта е 1 800 000 лева. От тях 1 500 000 лв са по линия на САПАРТ и 300 000 от общината. 
По програма ФАР са подменени 850 м водопроводна и канализационна инсталация в три участъка по бул. „Малки Искър”. До 12.04.2008 г. трябва да се изгради пътното легло и да се положи асфалтовата настилка. Общата стойност на проекта е 683 630 лева.
До края на месец март трябва да е готова техническата документация за изграждането на канализационна мрежа и  реконструкция на водопроводната мрежа на Лопян.
На базата на направеното до сега, предстои доизграждането на модерна пречиствателна станция в Етрополе и модулни пречиствателни станции за питейни води в селата.
Ще започне ремонта и маркировката на улиците и пътищата на общината.
В края на миналата година са привлечени инвестиционни средства в размер на 550 000 лева, които ще се изразходват за строително-ремонтни дейности в три детски градини, в училищата Хр.Ясенов” и „Христо Ботев” в Етрополе.
Относно газификацията на града се отчете, че е събрана цялата досегашна документация през последните 15 години и предстои анализ и вземането на конкретно решение по този въпрос.
В изказването си кметът засегна и други наболели за решаване въпроси, като стопанисването на общинската собственост, чистотата на града, спазване на обществения ред и спокойствието на гражданите, доизграждане на обекта в центъра на града и др. Предстоящо е осъвременяването на транспортната мрежа.
След изказването на кмета, главната счетоводителка на общината Мария Христова направи отчет на бюджета за миналата година и се спря на основните акценти върху този за тази година.
Гражданите повдигнаха също много въпроси, които бяха свързани с пустеещия парк, бизнеса, здравните проблеми на общината, уличното осветление, подмяна на неграмотно направените „спящи полицаи” и др.