Поредният успех за елитното езиково училище в Ботевград беше постигнат на 2 юни, когато бяха обявени имената на победителите в националния конкурс на Българската асоциация за качествени езикови услуги „ОПТИМА” на тема „Моят свят в многоезична Европа”.
Сред отлично представилите се в конкурса са и три ученички от "Марконис" – Стефания Илиева (участвала с мултимедиен проект в категорията 15 - 18 години), Цветомила Курдова (участвала с есе в категорията 15 – 18 години) и Зорница Вутева (участвала със съчинение в категорията 11 – 14 години).
Освен с грамоти със знака за качество на  “Оптима” - единственият орган у нас, упълномощен да прилага акредитационния механизъм за качествени езикови услуги, участниците в националния конкурс бяха оличени и с предметни награди под формата на речници, книги и граматики, осигурени от любезните спонсори на събитието – Pearson Longman, Oxford University Press и др.
В конкурса участваха над 100 ученици от цялата страна от частни и държавни образователни институции във и извън системата на училищата - членове на БАКЕУ “Оптима”, пълноправен член на която е и езиков център “Марконис” в Ботевград.
Награждаването  се състоя в Конферентен център "Венус" в София по време на Международната конференция "Multilingualism in ELT" по проект Multilingual Toolkit for European Mobility (MULTEMO) по секторна програма „Леонардо да Винчи”- един от международните проекти, по които българската Асоциация за качествени езикови услуги работи  в сътрудничество със своите партньори от Великобритания, Германия, Испания, Литва и Холандия.
Управителят на “Марконис” Николай Николов, както и колегата му Румяна Видинова – преподавател по английски език, бяха сред участниците на международната конференция. Училището бе отличено за активно участие в националния ученически конкурс на “Оптима”.
Грамотата с отличието на “Марконис” бе връчена на Николай Николов лично от председателя на БАКЕУ “Оптима” – доц. д-р Галя Матева.
“За мен получаването на отличие от единствения орган в страната, упълномощен да контролира прилагането на стандартите в езиковото обучение, е изключително висока оценка на резултатите от академичната дейност в нашето училище”, сподели с нескрито задоволство управителят на “Марконис”.