Повече от 50% от хората с увреждания у нас са без работа. Данните бяха изнесени от Националния алианс за социална отговорност, на форум във Варна, съобщава TV7.

В някои по-малки градове този процент надхвърля 90.

Съвсем скоро държавата ни може да търпи санкции, защото е подписала Конвенцията на ООН, а все още не е направила необходимите законови промени, с които да осигури правата на българите в неравностойно положение.

Организациите на хора с увреждания ще предложат на държавата да разкрие нови форми на заетост – подкрепена и защитена, което ще отвори много врати пред тях.