Компанията бе отличена с приз „Most Comprehensive Lean Program“  по време на Operational Excellence Awards 2023, организирани от Lean Institute Bulgaria


Sensata Technologies представи своята Lean практика по време на конференцията „Tomorrow Redefined“, организирана от Lean Institute Bulgaria, където компанията бе отличена с приз “Most Comprehensive Lean Program“ („Най-всеобхватна Lean програма“). Наградата отразява цялостния, холистичен подход на Sensata в прилагането на Lean както в мисленето и практиките в производствената дейност на компанията, така и в управлението на екипите в нея.


Водена от основната цел на Lean, а именно елиминиране на дефекти, намаляване на разходи и повишаване качеството на работа, преди повече от 5 години Sensata променя работния процес на своите оператори като въвежда иновативни LED табла на мястото на дървени маси с принтирани чертежи и указания. Промяната води до намаляване времето за смяна на компонентите в процеса на продуктово сглобяване само до 2 секунди и дава 100% сигурност на изработката на автомобилните сензори.  С този ход компанията работи за постигане на целите си за екологична устойчивост, като намалява използването на тонове хартия, елиминира отпадъците, свежда до минимум грешките при нестандартизирано сглобяване на компоненти. По този начин спестява значителни усилия на екипа в Ботевград, където в момента работят близо 3500 служители. 


 „През нашите иновативни LED табла преминават средно по 30 000 сензора на ден и над 11 млн. годишно, затова най-важното нещо в производствената ни компания е да обезпечим качество и бързина на процеса, както и минимални загуби в него“, споделя Иванка Тянкова, Lean мениджър в Sensata, която по време на „Tomorrow Redefined“ конференцията представи опита на Sensata с множество внедрени Lean инструменти. 


Lean практиките не са ограничени само до производството, те могат да се приложат и в други области, в които ефективността и подобряване качеството на процесите са от ключово значение. Сред тях са ангажираността на служителите и поощряването на техните идеи и принос за компанията. Цялостната система за подобрения е съпътствана от два други изключително важни процеса - “Gemba“ (в превод “отиди и виж с очите си”, последвано от “намери загубите и ги отстрани”) и ежедневни срещи за обсъждане на оперативното представяне (оперативки). „Lean е начин на мислене, затова може да се прилага в различни работни процеси, но и в живота ни и в отношението към хората и екипите като цяло“, допълва Тянкова. 


Палитрата от възможности, които предоставят тези методи, бе разгърната от самия създател на понятието Lean, д-р Джеймс П. Уомак, който посети България за пръв път като участник в конференцията „Tomorrow Redefined “. Ден преди събитието д-р Уомак имаше възможност да разгледа производствения център на Sensata в Ботевград, където се запозна отблизо с приложението на Lean методологията в автомобилния сектор. 


Екипът на Sensata в България приветства д-р Уомак, за да демонстрира как подкрепата на ръководството на най-високо ниво и ангажираността на служителите са от решаващо значение за успешно прилагане на Lean мисленето в глобалната компания - чрез прилагане на култура на непрекъснато усъвършенстване и интелигентни (smart) процеси.