42 нови автоматизирани системи ще осъществяват контрол за спазване на правилата за движение по пътищата в страната, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Оборудването е резултат на финализирането на нов етап от Стратегията за развитие на автоматизирания контрол, разработена от ГДОП и утвърдена от министър Цветан Цветанов.

Новите системи за автоматизиран контрол на правилата за движение са монтирани в полицейски автомобили на териториалните звена на пътна полиция. Те ще осъществяват контрол на скоростните режими, ще регистрират и други нарушения, водещи до настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия. В същото време водачите няма да бъдат спирани, а ще се изготвя годен доказателствен материал и електронен фиш.

Оборудването е в резултат на изпълнение на изготвената от ГД „Охранителна полиция“ Стратегия за развитие на автоматизирания контрол, утвърдена от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.

„Пътна полиция” вече разполага със 109 мобилни автоматизирани системи, както и с 24 стационарни за контрол на скоростната система. От началото на годината с помощта им са констатирани над 102 000 нарушения на правилата за движение. Техният брой е нараснал повече от 2 пъти в сравнение със същия период на миналата година, информират от ГДОП.