Прес-съобщение за ПРОЕКТА  “Ремонт на СОУ “Христо Ясенов”– гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност”

На 12.06.2012 г. е подписан договор с изпълнител за извършване на ремонтни дейности в СОУ “Христо Ясенов”,  с което Община Етрополе стартира реалното изпълнение на проект “Ремонт на СОУ “Христо Ясенов”– гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. към МРРБ, на стойност : 840 643.95 лв., 85%  - европейско финансиране,  15% местно съфинансиране. Проектът реализира целите на: Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., Общинската програма за енергийна ефективност за периода 2009-2015г., както и Общинския план за развитие  2007-2013г.
Дейностите по ремонта на най-голямото училище на територията на община Етрополе СОУ “Христо Ясенов”, целят  подобряването на сградния фонд и достигане на нормите за  ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия, отговарящи на сертификат за енергийна ефективност категория „А”. Очакваните икономии на средства за отопление се изчисляват на 41,6%, а спестените въглеродни емисии – на над 160 т. годишно. Ще се открият и две нови, постоянни работни места. В резултат на осигурените санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт в институцията, ще се подобрят значително услугите в областта на образованието в Общината .

Още акценти за реализацията на проекта може да разберете на 20.06.2012 г. /сряда/,  от 14 часа, в Мултифункционалната зала на община Етрополе, където ще се състои встъпителна пресконференция. Очакваме Ви!

За информация:
 Община Етрополе
тел: 0720 68204
адрес: Софийска област, гр. Етрополе пл. „Девети септември” № 1
web: www.etropolebg.com