Съветниците гласуваха да бъде удължен на срока за ликвидация на общинска фирма „Родина 75И”. Процедурата трябваше да приключи в шестмесечен срок, считано от 23 февруари 2012 година – датата, на която Общинският съвет взе решение за прекратяване на дейността на фирмата.
Мотивът, посочен в докладната до ОбС, е:”За извършване на необходимите действия по ликвидация е необходимо да бъде удължен срокът за ликвидация с още шест месеца”.
„До края на годината общината ще изплати заплатите на бившите работници от „Родина 75И”. Те са около 25-30 човека, а общият размер на дължимите средства към тях е около 30-40 000 лева”, каза кметът Георги Георгиев след гласуване на проекта за решение.