Мястото зад Сариевския блок е на път да се превърне в истинско сметище, сигнализираха граждани, живеещи в този район.
От месец хората по чистотата не събират отпадъците около контейнерите. В повечето случаи съдовете преливат от боклуци. По правило контейнерите зад блока би трябвало да се използват само от търговските обекти, но често пъти то се нарушава. Живеещите в блока и в къщите зад него неколкократно са виждали хора от съседни улици да изхвърлят боклуците си точно в тези съдове. Трагично става положението в края на лятото, когато започва почистването на градините. Зелената маса се изхвърля в контейнерите, а отпадъците от магазините – около тях. Допълнителни  проблеми създават и клошарите. Подмамени от храните, изхвърлени от магазините, те изваждат почти цялото съдържание на съдовете и не го връщат обратно. Сметището, което се образува, е не само неприятна гледка, но от него се носи зловоние през летните горещини, оплакаха се гражданите. Според тях проблемът ще се реши, ако контейнерите се преместят на друго място или хората от сметосъбиращата фирма започнат отново да почистват отпадъците около тях.