Със свое решение от днес ОбС прие общинската програма за управление на дейностите по отпадъците. Д-р Марияна Горгачева я определи като изключително подробна. Тя предложи да се актуализира онази част от програмата, в която се споменават имена на сметосъбиращи фирми, с които общината отдавна е преустановила договорните си отношения. Д-р Горгачева поиска и по-голям контрол върху дейността на сметосъбиращите фирми от страна на общината. Тя попита дали общината има информация чие производство са платките, които се изхвърлят близо до бившата площадка на „Пластхим” и как попадат те в ръцете на хората, извличащи медта от тях чрез горене.
Кметът бе категоричен, че причината за обгазяването на Ботевград не е от изгарянето на тези платки, а от фирма „Биовет”. „Хората са много добри играчи. Сигурно си плащат някъде много сериозно, за да ги пазят. Иначе как ди си обясня факта, че довеждаме лаборатория на място, която стои един месец, а обгазяването през това време е преустановено. Веднага, след като си тръгна лабораторията, отново се появи задушливата миризма. Тук става въпрос за промишлено обгазяване”, допълни Георги Георгиев. На въпроса на Николай Живков как върви изграждането на завода за сепариране на отпадъци, градоначалникът отговори, че до няколко месеца обектът ще бъде завършен. Георги Георгиев съобщи пред ОбС, че чехите са се отказали от проекта и тяхното място е заела българска фирма, която изгражда сепариращи инсталации в околностите на София.