Целева проверка във всичките 264 общини в страната планират от есента от Комисията за конфликт на интереси. Това каза за "По света и у нас" председателят й Филип Златанов.

Най-много случаи на конфликт на интереси са установени именно в местната власт. От създаването на Комисията са подадени близо 500 сигнала.
Проверката ще търси връзки на общински съветници и кметове с местни фирми и дали те са печелили обществени поръчки в съответната община. Най-сериозен е проблемът в малките населени места, отчитат от комисията.
Филип Златанов, председател на Комисията за конфликт на интереси: - Кметът има фирма, има магазин, жена му има още една фирма и то друго няма, а тази фирма печели всичко в съотвения град, което е недопустимо.
Класически пример идва от решен наскоро казус. В Челопеч е открит конфликт на интереси при 9 от общо 13-те общински съветници - защото те или техни роднини работят в голямо предприятие в района.
Филип Златанов, председател на Комисията за конфликт на интереси: - Тази фирма каквото поиска - като промяна на транспортната схема, като такса битови отпадъци, като преференции от общината - те гласуват като един, защото работят там.
От комисията си дават сметка, че често зависимостите са функция от икономическата обстановка в малките населени места, където работещите фирми са единици. Категорични са обаче, че трябва повече прозрачност.
Филип Златанов, председател на Комисията за конфликт на интереси: Да стане кметът и да каже, и по телевизията да го дадат - жена ми кандидатства и аз си правя отвод, защото съм свързано лице и имам интерес жена ми да спечели поръчката.
За малко повече от година има 3 влезли в сила решения. Две не са обжалвани, само едно е потвърдено окончателно от съда. Нужна е промяна в твърде дългата съдебна процедурата, смята Златанов. Както и улеснение в събирането на доказателства.
Филип Златанов, председател на Комисията за конфликт на интереси:  Ние търсим документи от други органи, често те се бавят, това забавя процеса по събиране на доказателства и няма механизъм, по който да ги принудим да ни ги дадат в срок.
За конфликт на интереси наказанията са отстраняване от длъжност, глоба от 1000 до 20 хиляди лева и конфискация на облаги и заплати. От Комисията имат идея и за създаване на черен списък на институции и чиновници, за които има доказан конфликт на интереси.

bnt.bg - 04.08.2012 / 19:36
Автор: Пенка Ангелова