54.4% от доходите на домакинствата през януари тази година са от работна заплата, което в абсолютна стойност се равнява на 332.84 лв. средно за домакинство, показват данните на Националния статистически институт.

През първия месец на миналата година този процент е бил 53.7 или 268.98 лв. Извън работната заплата 4 на сто от общите приходи на домакинствата през този януари са били от различни източници, на предприемачество се падат 5.8%, доходи от собственост имат 1.8 на сто дял, от обезщетения за безработни – 0.3 на сто.

Що се отнася до разходите – 37.1 процента от парите на домакинствата отиват за покупка на храна и безалкохолни напитки, за алкохол и цигари се харчат 4.5 на сто, което се равнява на 203.97 лв. средно за домакинство, а за облекло и обувки – 2.6 % (14.83 лв.).

Разходите по жилището включително за вода, ток и горива гълтат 15,2 на сто от доходите. Едва 3.2 на сто отиват за харчене през свободното време, културен отдих и образование.

НСИ не дава данни колко от парите отиват за спестяване, покупка на валута или ценни книжа или пък изплащане или даване на заем.

Ако се погледнат групите стоки, то излиза, че най-много пари по традиция даваме за хляб и тестени изделия – 9.3 на сто от доходите, за месо – 2,5 на сто, за плодове – 2.9 процента, 2 на сто се падат на киселото мляко, а 2.4 процента – на картофите.