Броят на документите, които фирми представят пред органите по приходите по време на ревизия, ще намалее значително. Проверяващите няма да изискват документи, които могат да се набавят по служебен път от данъчното-осигурително досие на бизнес организациите – решиха от Националната агенция по приходи. 

Ръководството на НАП обмисля и възможността ревизиите да се извършват на място, в компаниите - обект на контролна дейност. Така ще се спестят време и ресурси на представителите на фирмите. Предвижда се през тази година да бъде увеличен относителния дял на проверките в бизнес организациите за сметка на ревизиите. Последните ще се извършват само при установен риск и фискална значимост.