Окръжна прокуратура - София е разпоредила проверка, свързана с продажба на лекарствени продукти в аптечната мрежа на територията на Софийска област. Целта е предприемане на мерки за предотвратяване на продажбата им на спекулативни цени, в условията на усложнена епидемична обстановка в страната. Извършването на проверката е било възложено на Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция на комисията за защита на потребителите, Териториална Дирекция на НАП и Областна дирекция на МВР гр. София.


Към настоящия момент контролните органи са проверили редица аптеки, избрани на случаен принцип, а именно - 9 в Ботевград, 6 в Ихтиман, 6 в Елин Пелин, 3 в Костинброд, 8 в Самоков, 4 в Сливница, Божурище и Драгоман. 


В резултат на извършените проверки са били констатирани четири случая на нарушения в гр. Елин Пелин. Те касаят липса на обозначени цени на изложените продукти и установена разлика между наличните пари в касата на търговския обект и реално извършените продажби. Не са били установени случаи на спекула с цените на лекарствата.


Работата, свързана с извършването на проверки, продължава под надзора на Окръжна прокуратура - София и съответните районни прокуратури.