Създадена е организация и са набелязани съвместни действия, гарантиращи сигурността на учениците и техните родители, както и недопускане на нарушения на обществения ред.
Служителите от 12-те районни управления „Полиция” на територията на Софийска област провеждат срещи с кметовете на общините, директорите на училищата и представителите на регионалния инспекторат по образованието за набелязване на съвместни действия по организиране началото на новата учебна година. Акцент на разговорите са възможностите за допълнителна физическа защита, пропускателният режим, начините за бърза връзка между полицията, училищните ръководства и охранителните фирми. 
Стартирани са охранителни проверки на сградите на учебните заведения в областта, като при нужда полицейските служители ще издават предписания за подобряване на физическата им защита и недопускане на нерегламентирано проникване.
Полицейските служители ще се срещнат и с ръководствата на охранителните фирми, като отново ще им бъде заострено вниманието към лица със съмнително поведение в и около обектите, а също така ще се регламентира и начинът на действие при получаването на сигнали за противообществени прояви.
Системните проверки на питейните и увеселителните заведения също са част от набелязаните превантивни мерки. Завишава се контролът за недопускане продажба на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни лица.
Осигурено е засилено полицейско присъствие в районите около училищата, с цел противодействие на престъпленията, свързани с наркотици.
За ограничаване на предпоставките за пътни злополуки в началото на новата учебна година от 17 до 30 септември ще се проведе традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги запазим на пътя!”
Униформени служители от „Пътна полиция” са ангажирани със задачата да акцентират върху рисковите участъци, като същевременно препоръчат на родителите по- безопасни маршрути от и до училище. Патрулиращите служители ще са в помощ на децата и възрастните, като им дават  указания за безопасно движение и оказват помощ при пресичането.
Цялостната организация по подготовката за началото на учебната 2012/ 2013 година включва и щателен оглед на сигнализацията, маркировката, уличното осветление, предпазните огради и обезопасеността на училищните входове.