Все още общината не е изплатила помощите на всички майки, родили през миналата година. Това ще стане утре в сградата на общината. Размерът на сумите, които ще бъдат раздадени, е определен с решение на предишния общински съвет. Майките с основно образование получават по 200 лв. със средно - 400 лв., а с висше – по 600 лв.

Както вече сме ви информирали,  социалната програма на общината за тази година не предвижда помощи за младите майки. Това може да се промени само, ако кметът внесе предложение в ОбС да бъдат заделени средства и за тази цел. Според Георги Георгиев приетият бюджет остава отворен за промени, които се налага да бъдат направи през настоящата година.