620 жители на община Ботевград не са подменили личните си карти в определения срок. Двойно повече са лицата, чиито свидетелства за управление на МПС са с изтекъл срок – 1241. Санкцията, съгласно Закона за българските лични документи, е от 20 до 150 лева, напомнят от ОДМВР – София. Тя се налага на лица, не подали заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност.
До края на годината на територията на общината трябва да бъдат преиздадени 182 лични карти 152 свидетелства за управление на МПС с изтичащ срок на валидност.
От ОДМВР напомнят още, че от 01.01.2013 г. свидетелствата за управление на МПС категория “С” ще се издават с валидност 5 години, а не както досега - с валидност 10 години.