През този период документите важат единствено на територията на страната


Срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, изтичащ между 13 март и 31 октомври 2020 г., автоматично се удължава за още 6 месеца. Мярката е с цел облекчаване на гражданите в условията на въведеното извънредно положение в страната. По желание нови документи могат да се издават и преди изтичането на този 6-месечен срок.


Документите са валидни единствено на територията на страната. При пътуване в чужбина е необходимо издаването на нов документ.


ОДМВР - София отново напомня, че не e необходима подмяна на лични карти, които са със срок на валидност „безсрочен“.


ВАЖНО:


Заявление за обикновена услуга за издаване на български лични документи може да се подаде във всяко РУ на територията на ОДМВР - София, както и в ОДМВР-София /ул. „Гео Милев“ №71/. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията.


Напомняме, че заявленията за бърза и експресна услуга се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - София.