На срещата с жителите на село Скравена, която се проведе днес, кметът Георги Георгиев съобщи, че населеното място е включено в проект на общината за подмяна на водопроводна мрежа. По този проект се предвижда и изграждането на нова пречиствателна станция за питейни води. Градоначалникът информира хората, че общината разработва проект, по който да осигури средства за ремонт на обединеното детско заведение в селото.
На срещата бяха поставени въпроси, свързани с качеството на полаганата асфалтова настилка в определени участъци. Жители на селото казаха, че на места са се образували вдлъбнати, в които се събира вода. Преминавайки през локвите, колите изпръскват калната вода върху фасадите на къщите. Кметът обеща, че ще провери и ще разпореди да се вземат мерки. Жителите на селото поискаха да се почистят отпадъците, натрупани до моста в селото, да се постави указателна табела за центъра и паметника „Костница”, ежемесечно да се засичат показателите на водомерите, за да не плащат големи сметки за вода. Георги Георгиев отговори, че тези въпроси са от компетенциите на кмета на селото и на управителя на ВиК. Гачо Гачев обясни, че титулярката ползва отпуск по болест и на нейно място временно е назначен друг инкасатор. Гачев обеща, че ще предприеме необходимите действия срещу нередовното засичане на водомерите.

В края на срещата кметът Георги Георгиев връчи от името на Общината 1000 лева на пенсионерския клуб. Парите са осигурени за Международния ден на възрастните хора, който бе отбелязан на 1 октомври.