Информацията за административното, териториалното и социално икономическо развитие на село Трудовец бе приета без забележки от ОбС. Общинският съветник Христо Якимов изрази мнение, че информацията е в безупречен вид. Георги Георгиев каза, че 90% от предложенията на кмета Веселин Драганов за включване в инвестиционната програма на общината са с „пожелателен характер”. „Това, което е предложено, ние сме го обещали на трудовчани. За изпълнението на посочените обекти са необходими милиони. Общината подготвя проекти за осигуряване на средства не само за Трудовец, но и за останалите села”, допълни кметът Георгиев.
Да припомним, че в предложението на информацията за Трудовец, кметът Весели Драганов предлага конкретни задачи за включване в инвестиционната програма на Община Ботевград: преасфалтиране тротоарите на ул. „Цар Освободител”; асфалтиране на улица „Цар Иван Шишман /участък от ул. Цар Симеон I” до ул. „Поп Нако”/ - 300 метра; подмяна на водопровода и преасфалтиране на ул. „Беласица” /от река Касица до ул. „Хаджи Димитър”/ - 600 метра; подмяна на водопровода на ул. „Цар Иван Шишман” /участък от ул. „Цар Симеон I” до ул. „Александър Стамболийски”/ - 305 метра; асфалтиране на улиците „Славянска” – 280 метра, и „Васил Ангелов Цоцов” – 400 метра; ремонт на централния площад, граничещ с ул. „Цар Освободител”; изкърпване на пътя до вилната зона; насипване с минерал бетон или асфалтиране на пътя до махала „Манастирица” – 900 метра; подмяна на водопровода на ул. „Спортна среща” – 250 метра; възстановяване и укрепване коритото на р. Касица; ремонт на читалище „Н.Ракитин”; закупуване на 50 бр. осветителни тела; изграждане на площадка за силови спортове в двора на стария пенсионерски клуб; изграждане на музейна сбирка в читалището; закупуване на 80 кофи за смет; закупуване на 6 контейнера за вилната зона.

На днешното заседание ОбС подкрепи предложението на общинското ръководство за прокарване на довеждащ колектор от село Трудовец до градската пречиствателна станция за отпадни води, които предстои да бъде изградена.