Това става ясно от информацията, изготвена от кмета на селото Веселин Драганов. Тя ще бъде обсъдена на първата за тази година изнесена сесия на ОбС, която ще се проведе на 30 октомври в Трудовец. Очаква се на нея да присъства Димчо Михалевски – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще изясни дали държавата ще осигури обещаните средства за покриване на щетите от наводнението, което се случи през миналата година в селото.