Intel обяви нов копроцесор Xeon Phi, който увеличава производителността на приложенията в производството, природните науки, енергетиката и други области. Компанията набляга на „безпрецедентната" производителност на ват и характеристики като ефективност и програмируемост.
                      
Копроцесорът Xeon Phi ще подсили Xeon E5 при силно паралелните изчисления                       

Чипът е проектиран на базата на архитектура Intel Many Integrated Core (Intel MIC), като допълва Xeon процесорите E5-2600/4600 при "силно паралелните" изчисления.

Фамилията Xeon E5 е в основата на множество суперкомпютри от списъка TOP500, вкл. с петафлопова производителност (eдин квадрилион операции с плаваща запетая в секунда). С помощта на Xeon Phi, който извършва голяма част от "силно паралелните” изчисления, суперкомпютрите ще дадат отговори на по-широк кръг от научни и технически задачи, като например генетични изследвания, проучвания за нефт и природен газ, както и очертаване на климатични модели.

Intel вярва, че комбинация от Xeon Е5 и Phi ще помогне да се проправи пътя към изчисления от екза мащаб, или хилядократно увеличение спрямо пета-мащабните обработки.

Xeon Phi се възползва от познатите езици за програмиране, модели на паралелизъм, техники и инструменти за разработчици, които са на разположение за Intel архитектура. Това означава, че софтуерните компании и ИТ отделите могат да използват широко паралелния код, без преквалификация на разработчиците.

Intel предоставя софтуерни инструменти, за да помогне на учени и инженери да оптимизират своя код и да се възползват изцяло от Xeon Phi, вкл. Intel Parallel Studio XE и Intel Cluster Studio XE.

Новият копроцесор е изграден по усъвършенствания 22-нанометров процес и 3D „tri-gate” транзистори. Предлагат се две фамилии - Xeon Phi 3100 и 5110P.

Първата от тях е насочена към природонаучни приложения и финансови симулации, предлагайки над 1 TFlops производителност, поддържка на до 6GB памет при 240GB/sec широчина на лентата и характеристики за надеждност като кодове за коригиране на грешки в паметта (ECC). Фамилията ще работи в рамките на 300W (TDP) консумация.

Xeon Phi 5110P достига 1,01 TFlops и поддържа 8GB GDDR5 памет при по-висока 320 GB/sec широчина на лентата на паметта и по-нисък TDP - 225W. Пасивното охлаждане осигурява по-висока енергийна ефективност. Фамилията е насочена към приложения за дигитално съдържание и енергийни проучвания.

Над 50 производители разработват решения на базата на Xeon Phi. Фамилията 5110P вече е достъпна на пазара с препоръчителна клиентска цена от $2649. Xeon Phi 3100 ще излезе през първата половина на 2013 г. с препоръчителна клиентска цена под $2000.