Немският софтуерен гигант SAP AG обяви план за пускане на 6 мобилни приложения за Windows 8. Компанията ще осигури поддръжка за новата ОС на своята SAP Mobile Platform и ще подобри сигурността на SAP Afaria - решение за управление на мобилни устройства.
                      
SAP планира да пусне 6 мобилни приложения за Windows 8
                  

Новите приложения ще станат достъпни в Windows Store и SAP Store, вкл. тестови версии. Очаква се това да бъдат SAP WorkDeck, SAP Manager Insight, SAP Learning Assistant, SAP Interview Assistant, SAP Customer Financial Fact Sheet и SAP GRC Policy Survey.

SAP WorkDeck, например, предлага контекстна интеграция на различни информационни източници и процеси. С негова помощ потребителите създават нови заявки, контролират предстоящи събития и проследяват изпълнението на работните процеси.

Приложението за отдалечено обучение SAP Learning Assistant пък позволява на служителите да избират удобно време и място за онлайн занятия.

SAP Interview Assistant опростява процеса на събеседване с кандидати за работа, а чрез SAP GRC Policy Survey служителите могат да изучават и потвърждават съгласие с промените в правилата на компаниите.

Мобилната платформа SAP Mobile Platform ще поддържа създаване и внедряване на мобилни приложения за Windows 8 и Windows Phone 8. Разработчиците на Microsoft приложения ще получат възможност за бързо създаване на програми (HTML5 и JavaScript) чрез Visual Studio. Те ще имат и открит достъп до услугите на мобилната платформа на SAP за засилена защита и оторизация на потребителите на различни устройства.

Приложението SAP Manager Insight дава възможност на мениджърите да следят ключови показатели като брой на персонала, квалификация по региони и др., с цел по-добра организация на съвместната работа.

SAP Customer Financial Fact Sheet е приложение за профили на клиентите. Чрез него мениджърите могат в реално време да преглеждат финансова информация, сметки и други данни, свързани с поръчките.

В допълнение, клиентите на компанията ще могат да обезопасят своята мобилна среда, така че устройствата под Windows 8, съдържанието и приложенията да са защитени чрез системата за управление на мобилни устройства SAP Afaria, която вече е достъпна за Windows 8.

SAP Afaria е преминала сертификация за пълна поддръжка на Intel таблети с Windows 8. Компанията планира също да разработи приложения за Windows RT и Windows Phone 8.