Личните лекари започват имунизации срещу дифтерит и тетанус. Ваксината вече е доставена в кабинетите. Най-напред тя ще бъде поставена на навършилите 17 години през първото тримесечие на 2008 г. Ваксината е включена в националния имунизационен календар и за нея, както и за поставянате й,  не се заплаща – съобщиха джипита от Ботевград.