Срещата на кмета Георги Георгиев с лекарите от доболничната помощ се проведе вчера в малкия салон на читалището и продължи повече от час и половина. Георги Георгиев обясни, че при определяне на наема цената общината няма да вземе предвид решението на Върховния административен съд, според което те трябва да плащат по 24 лева на квадратен метър, а ще се позове на Наредбата на общината. Според нея лекарите трябва да плащат по 4 лева на квадратен метър за ползване на кабинет и по 1 лев на квадратен метър за ползване на общите части в сградата. На тази цена ще бъдат изчислени и задълженията на онези от тях, които през 2009 год. започнаха дела срещу решенията на ОбС за актуализиране на наемната цена в бившата поликлиника и нямат сключен договор за наем с общината. Върху сумите няма да се начислява лихва. Общината ще даде възможност на лекарите да се издължат на разсрочено плащане за три месеца. Договорите за наем ще бъдат сключени от 1 януари 2012 година за срок от четири години. Това обяви кметът на общината. Той допълни, че онези от лекарите, които желаят да си закупят кабинетите, ще могат да го направят на цена 350-360 лв./кв.м, предложена от лицензиран оценител.
Георги Георгиев подчерта, че наемните цени за всички граждани на общината, които ползват общински имоти, се определят според Наредбата и за никого няма да има преференции.
Лекарите поискаха да платят задълженията си за наем на по-ниска цена. В отговор градоначалникът заяви: „Общината похарчи около 47 000 лева да се защитава в съдебния спор, който вие започнахте. Това означава ли, че ще възстановите тези пари?”.
„Участвах във всяко дело с цел да искам промяна в отношението към мен, Сия Петрова, която работи 8 години по 24 часа на ден и не си е изключвала телефона. Аз исках отношение от общината и за това участвах и в предизборната кампания. Исках промяна в отношението на обществото към нас – да каже, че му трябваме. С това, което Вие правите, казвате: „Ние можем да ви фалираме, ние можем да ви унищожим!”. Ние претендираме само за цената със задна дата. Тя е непосилна за лекарите, които ползват повече от едни кабинет”, каза д-р Сия Петрова.
„Вие приемате, че ние ви уважаваме, само тогава, когато сме съгласни да изпълним вашите искания на сто процента”, отвърна Георги Георгиев.
Д-р Горгачева припомни, че разногласията между общината и лекарите от доболничната помощ датират от 2007 година, когато с решение на ОбС сградата на бившата поликлиника е извадена от активите на болницата и става частна общинска собственост. Тя подчерта, че делата срещу последвалите решения на ОбС не са били за пари, а за защита на принципи.
Георги Георгиев отговори, че ходът за изваждане на сградата от активите на болницата не е предприет с цел да бъдат променени наемните цени, а за да не се „сложи ръка върху нея” при съществуващата тогава опасност от обявяване на МБАЛ в несъстоятелност.  
„За доболничната помощ не е даден нито лев за ремонт. На всички е ясно, че работещите в доболничната помощ и работещите в стационара сме едни и същи. Но въпреки това ни делите, и то много сериозно. Лекарите от доболничната помощ бяха наричани: „Ония там частниците...”, а ние сме едни и същи”, каза д-р Френгов  и допълни: „Много лошо впечатление направи изнасянето от сградата на кошетки, закачалки и  шкафове за вторични суровини.”. По думи на д-р Людмил Петров изнасянето на медицинско оборудване от кабинетите в доболничната помощ е ставало и в присъствието на пациенти.
„За пореден път се убеждавам, че вие наистина се интересувате само от парите. Знаете, че трите медицински дружества са в ликвидация. По предложение на ликвидатора, ОбС взе решение активите, към които няма интерес, да бъдат предадени за вторични суровини. Преди това те бяха обявени за продажба на нищожни цени – по 5, 10, 15 лева”, каза в отговор градоначалникът.
В спора се включи и психиатърът д-р Стоян Стоянов. Според него общината е подвела законодателството, че сградата на доболничната помощ не е лечебно заведение и наемателите в нея не могат да плащат наем на преференциална цена, според Закона за лечебните заведения. „Нашите кабинети са регистрирани на този адрес. В случая има сграда, медицинска апаратура и персонал, който я обслужва. Това са условията, на които трябва да отговаря едно лечебно заведение. Вие може да сте извадили сградата от активите на болницата и да закривате медицинските дружества, но не може да закриете нашите дейности”, каза д-р Стоянов.
Кметът Георги Георгиев заяви, че със статут на лечебно заведение е болницата. В заключение той обясни, че общината ще предложи договор за наем срещу писмено искане на всеки лекар, който желае да ползва кабинети в бившата поликлиника.