Google организира подписка в подкрепа на свободния и отворен интернет. Специално създаден за целта сайт Take Action описва негативните последствия от държавната регулация на мрежата.

Компанията посочва, че не само правителствата трябва да решават съдбата на Интернет, но и милиардите потребители и техническите специалисти по целия свят.

По информация от сайта, в 42 страни по света вече действа цензура в интернет. В последните две години правителствата са приели 19 нови закона, които ограничават свободата в мрежата.

Take Action отбелязва също, че на заседание в Дубай през декември Международният съюз по телекомуникации (ITU) ще направи промени в регламента на далекосъобщенията, подписан с международен договор през 1988 г. Право на глас в ITU имат само органи на държавата, а информацията за подготвяните промени не е достъпна публично.Целта на проекта Take Action е да информира за опасността от засилване на цензурата в интернет. Google дава възможност на хората да се изкажат срещу подобни действия от страна на властите.