Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/ е да се популяризира концепцията за предотвратяване генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности, осъществени от различни участници, на територията на цяла Европа и извън нея.
Участниците са хора от всички среди, които искат да научат повече за начините, по които те могат да намалят въздействието си върху околната среда.
Целта на Европейската седмица е да се насърчат тези участници да предложат дейности за намаляване на отпадъците и действия за повишаване на осведомеността.
Един от участниците е и ОУ “Христо Ботев” – с. Лопян.
Колективът на ОУ „Христо Ботев” с желание и ентусиазъм  прегърна идеята за насърчаване на действия за намаляване на отпадъците и в с. Лопян.
Защо се включихме в проекта на Европейската седмица?
• За да научим повече за това как да помогнем за намаляване на отпадъците.
• За да превърнем действията си за намаляване на отпадъците в устойчива училищна практика.
• За да насърчим промени в поведението и в ежедневието ни – на нас, учениците и на нашите семейства.
Какво направихме през първите дни от седмицата? Ето какво споделят учениците:
• Припомнихме си добри практики от миналото и сами изработихме кошове за разделно събиране на отпадъците за класните стаи.
• Представи се презентация за предимството на разделното събиране и рециклиране на събраните отпадъци.
• Надпреварвахме се да даваме идеи как да генерираме по-малко отпадъци в нашето училище…
• Почистихме различни  райони на селото и около училището. Оказа се, че отпадъците никак не са малко.
• Със събраните отпадъци изработихме различни предмети, които подредихме в изложба.
На 21.11.12 г. посетихме Професионалната гимназия в Етрополе, където се събрахме с ученици от ПГ и ОУ “Васил Левски” с. Видраре, с представители от ЕКОПАК и Фондация “Съвременност” Ботевград.
Всяко училище беше дошло на срещата със свой план за по-нататъшната работа в тази насока.
Учениците от нашето училище представиха презентация по темата, промотираха изработения глогстер, рецитираха стихотворения по темата, написани от самите тях, показаха в запомняща се изложба изработени с много желание и старание красиви предмети.
До края на седмицата продължихме с инициативите и обогатихме изложбата.
Седмицата завърши на 23.11.12г. с представянето пред учениците на обобщена презентация, рецитиране на много стихове, песни и гатанки по темата, изложба-конкурс на изработените предмети от отпадъци. 
Всички тези дейности внушават нуждата от промени – не днес, а вчера, с осъзната лична отговорност и с крехката надежда, че изходът ще е добър.
Текста и снимките получихме от Мила  Манчева