Петима сътрудници на структури на бившата Държавна сигурност в управителните органи на Българския лекарски съюз (БЛС) оповести днес Комисията по досиета със свое решение. Проверени са 43 лица.

Комисията е установила сътрудничество към структури на бившата ДС на бившия председател на УС на БЛС от 2002 до 2009 г. д-р Андрей Кехайов. Кехайов е бил сътрудник на ОУ-МВР Пазарджик-ДС в качеството си на агент с псевдоним Жеко. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Андрей Веселинов Кехайов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Георги Ставракев, член на УС на БЛС, е бил сътрудник на ДС, ВКР-СВ-Х-I. Ставракев бил агент с псевдоним Борислав, снет е от действащ оперативен отчет през 1989 г.

Стайко Спиридонов, член на УС на БЛС от 2009 г., е бил сътрудник на ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ. Бил е агент с псевдоним Петко; снет е от действащ оперативен отчет през 1986 г.

Стоян Чакъров, председател на Контролната комисия на БЛС до 2009 г., е сътрудничил на ДС, ПГУ-IV. Той е бил секретен сътрудник с псевдоним Чудомир. Снет е от действащ оперативен отчет през 1978 г.

Тодор Чернев, член на УС на БЛС от 2009 до 2012 г., е бил сътрудник на ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ВГУ-IV-IV, ВГУ-ХVII. Бил е агент с псевдоним Павлов. Снет е от действащ оперативен отчет през 1989 г.

Комисията оповести вече известната информация за председателя на БЧК Христо Григоров, чието име се появи при проверката на Българската Търговско-промишлена палата. Според информацията Григоров е бил секретен сътрудник на ДС, ПГУ, с псевдоним Еленов. Комисията е проверявала председателя, генералния директор и заместник-генералните директори на Българския червен кръст. Проверени са 6 лица.