С прието на закрито заседание решение пределната цена на природния газ се вдига с 13.25 на сто от 1 април, съобщиха от пресцентъра на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Комисията разгледа разчетите на газовото дружество, в които се посочва, че основни фактори за исканата промяна са по-ниската утвърдена цена за първото тримесечие на 2008 г., както и поскъпването на петрола до 105.00 долара за барел.

След открито заседание във вторник, където бяха изслушани аргументите на газовото дружество и след обсъждане в Консултативния съвет за тристранно сътрудничество, ДКЕВР взе окончателно си решение за цената на природния газ за второто тримесечие на годината.

От регулатора обясняват, че това е едно икономически обосновано решение, което ще позволи на "Булгаргаз" да получи необходимите финансови средства за осъществяване на лицензионната си дейност.

При изчисляване на цената не сме коригирали цените и количествата, които ще доставят 4-те доставчика на компанията, калкулирали сме 3% надценка, предвидени в Наредбата за ценообразуване, които дружеството за първи път ще получи, запазили сме и заявените количества природен газ, е заявил председателят на комисията проф. Константин Шушулов.