Под това мото са организираните срещи с гражданите на община Етрополе, по повод предстоящия референдум на 27 януари. След тази в Етрополе с Георги Първанов, хората от селата Лопян и Брусен имаха срещи със специалист по атомна енергетика.


Много са въпросите, които интересуват хората – въпроси, породени от крайните мнения, които се чуват от националните медии: „Колко ще е цената на тока? Колко струва изграждането на централата в Белене? Какви пари ще се използват? Къде е по-добре да се строи – в Козлодуй или в Белене? Опасно ли е за гражданите?” и още много други…
На всички тези въпроси специалисти в областта на атомната енергия отговориха изчерпателно:
• Цената на тока зависи изцяло от атомната енергия, т.е. колкото повече се произвежда електричество от АЕЦ, толкова по-евтин ще е токът за нас. Атомната енергия струва само 4 стотинки, за разлика от енергията, произвеждана от възобновяеми източници, която е границите между 40 и 70 стотинки. Тъй като цената на нашия ток е средната между всички енергии, то ясно е, че ни е нужна повече енергия от АЕЦ.
• Подписаният договор между правителството и руската страна е за 3 997 000 000 евро, като част от тях вече са изплатени. Всяка година забавяне или спиране на изграждането оскъпява допълнително изграждането на АЕЦ.
• Подписаният договор е с ангажимент от руската страна строежът да се извърши без наша държавна гаранция.
• Лицензирането на площадка изисква около 10 години. При условие, че има вече лицензирана площадка в Белене, естествено е изграждането да продължи там, а през това време може да отпочне лицензиране на площадка и в Козлодуй, и на други места.
• Без атомната енергия българската икономика никога няма да се възстанови. Само един голям завод да започне активно да произвежда и вече електричеството ни няма да е достатъчно.
• Атомната площадка в Белене е съобразена да издържи до 9-та степен по Рехтер. За изгражданите обаче в съседните страни централи няма информация.


Напомняме, че на 27 януари в страната ни се провежда референдум, на който се търси отговор на въпроса „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?”