Как гласуваха на референдума в отделните избирателни секция на територията на Община Ботевград:


Секция №1 - .ОУ ''НИКОЛА ВАПЦАРОВ'', брой на избиратели - 649, гласували - 173, от които 110 с „да” и  62 – „не”;


Секция №2 – ОУ ''НИКОЛА ВАПЦАРОВ'', брой на избиратели - 757, гласували – 180, от които 102 с „да” и 77 – „не”;
    
Секция № 3 - „ВиК-БЕБРЕШ”, брой на избиратели – 966, гласували – 260, от които 147с „да” и 111 с „не”;
    
Секция №4 -  ТПГ ”Стамен Панчев”, брой на избиратели – 927, гласували – 218, от които 151 с „да” срещу 66 – „не”;
    
Секция № 5 – ТПГ ”Стамен Панчев”, брой на избиратели – 654, гласували - 161, от които 106 с „да” срещу 52 – „не”;
    
Секция № 6 – ОУ ''НИКОЛА ВАПЦАРОВ'', брой на избиратели – 915, гласували 189, от които  112 с „да” и 74 – „не”;
    
Секция № 7 -  ОУ ''НИКОЛА ВАПЦАРОВ'', брой на избиратели – 1039, гласували – 286, от които 161 с „да” срещу 119 – „не”;
    
Секция №8 – ПМГ „АСЕН ЗЛАТАРОВ'', брой на избиратели – 874, гласували – 215, от които 153 с „да” и 59 – „не”;


Секция №9 - Клуб на пенсионера „Детелина”, броя на избиратели – 760, гласували – 189, от които  96 с „да” и 92 – „не”;
   
Секция №10. – ЧИТАЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ”, брой на избиратели – 714, гласували – 204, от които 116 с „да” срещу 84 – „не”;
   
Секция №11 – ОУ ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, брой на избиратели – 977, гласували – 252, от които 152 с „да” и 99 – „не”;


Секция  №12 - ЧИТАЛИЩЕ ''ХРИСТО БОТЕВ'', брой на избиратели  - 1029, гласували – 169, от които с  119 с „да” и 45 - „не”;
   
Секция  №13 - ОУ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'', брой на избиратели – 941, гласували – 224, от които 131 с „да” и 91 с „не”;
   
Секция  №14 - Ж.К. ''САРАНСК'', брой на избиратели – 603, гласували – 109, от които 60 с „да” и 48 „не”;
   
Секция № 15 – ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, брой на избиратели – 1110, гласували – 67, от които 55 с „да” срещу 12 с „не”;
   
Секция  №16 - ОУ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'' – брой на избиратели – 972, гласували – 154, от които 105 с „да” и 48 – „не”;
   
Секция №17 - ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – брой на избиратели – 1160, гласували – 237, от които 160 с „да” и 77 – „не”;
   
Секция №18 - ОУ''НИКОЛА ВАПЦАРОВ'' – брой на избиратели – 883, гласували – 232, от които 151 с „да” и 79 – „не”;
   
Секция №19 - ОУ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'' – брой на избиратели – 937, гласували – 143, от които 83 с „да” и 58 – „не”;
   
Секция № 20 - ОУ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'' – брой на избиратели – 495, гласували – 102, от които 69 с „да” срещу 33 – „не”;
   
Секция №21 - ОУ ''СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ'' – брой на избиратели – 1204, гласували – 285, от които  166 с „да” и 114 – „не”;
   
Секция №22 – ОУ ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'' – брой на избиратели – 680, гласували – 163, от които 107 с „да” и 54 – „не”;
   
Секция №23 – МБАЛ – брой на избиратели -  48, гласували – 24, от които 13 с „да”и 11 – „не”;
   
Секция №24. -  с.РАШКОВО – брой на избиратели – 116, гласували  - 61, от които  40 с „да” и 20 – „не”;
   
Секция №25 - с.ТРУДОВЕЦ – брой на избиратели – 759, гласували 173, от които 115- „да” и 54 – „не”;
   
Секция №26 – с..ТРУДОВЕЦ – брой на избиратели – 728, гласували – 217, от които 143 ”да” и 72 – „не”;
   
Секция №27 - с.ТРУДОВЕЦ – брой на избиратели – 474, гласували – 176, от които 123 с „да” и 51 – „не”;


Секция № 28 – с.ТРУДОВЕЦ – брой на избиратели  – 755, гласували – 151, от които 111 с „да” и 38 – „не”;
   
Секция №29 - с.СКРАВЕНА – брой на избиратели – 768, гласували - 143, от които 91 с „да” и 50 – „не”;
   
Секция №30 - с.СКРАВЕНА – брой на избиратели – 709, гласували – 180, от които 123с „да” срещу 54 „не”;
   
Секция  №31 - с.НОВАЧЕНЕ – брой на избиратели – 570, гласували – 140, от които 79с „да” и 57 – „не”;
   
Секция  №32. с.НОВАЧЕНЕ – брой на избиратели – 441, гласували – 188, от които 51 с „да” и  36 – „не”;
Секция №33 - с.БОЖЕНИЦА - брой на избиратели – 93, гласували – 45, от които 24 с „да” и  20 – „не”;
   
Секция №34 - с.ЛИПНИЦА – брой на избиратели – 100, гласували – 32, от които 16 с „да” срещу 12 „не”;
   
Секция №35 - с.ЕЛОВ ДОЛ – брой на избиратели – 38, гласували – 12, от които 7 с „да”и 5 „не”;
   
Секция №36 - с.ЛИТАКОВО – брой на избиратели – 717, гласували – 173, от които 101 с „да” и 69 – „не”;
   
Секция  №37 – с.ЛИТАКОВО – брой на избиратели – 691, гласували – 127, от които 98 с „да” срещу 28 с „не”;
   
Секция №38 – с.ГУРКОВО – брой на избиратели – 201, гласували – 75, от които 34 с „да” и 39 – „не”;
   
Секция №39 -  с.КРАЕВО – брой на избиратели – 88, гласували – 35, от които 15 с „да” и 19 с „не”;
   
Секция №40 - с.РАДОТИНА – брой на избиратели – 126, гласували 49, от които 32 с „да” и 16 – „не”;
   
Секция  №41 – с..ВРАЧЕШ – брой на избиратели – 650, гласували – 121, от които 61 с „да” и  58 – „не”;
   
Секция №42 - с.ВРАЧЕШ – брой на избиратели – 814, гласували – 168, от които 100 с да  и 60 – „не”;
   
Секция №43 - с.ВРАЧЕШ  - брой на избиратели – 880, гласували – 143, от които 84 с „да” и  57 – „не”;
   
Секция №44 – с..ВРАЧЕШ  - брой на избиратели – 526, гласували – 113, от които 78 с „да” и  34 – „не”.