Ръководството на РС-Ботевград и РП-Ботевград ще проведат Ден на отворените врати на 01.02.2013г..
 
Инициативата има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.


Всички граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 14 до 16 часа.