След като не бяха приети промените в Правилника на местния парламент, внесени на сесията миналата седмица от 12 съветници – представители на опозицията, кметът Георги Георгиев предложи на ОбС да „поискат нещо друго от общината, което да е в полза на работата му”. Председателката Йорданка Лалчева се оказа най-подготвена и веднага поиска съветниците да посетят побратимения на Ботевград град Саранск, за да обменят опит с мордовските им колеги. Георги Георгиев, също толкова подготвено отговори, че общината веднага ще направи постъпки пред администрацията на побратимения град за изпращане на "приглашения". Той допълни, че пътуването може да се осъществи в периода от 12 до 16 май тази година, като финансирането на посещението ще се уточни допълнително. 
Предложението на Йорданка Лалчева за посещение на местните депутати в Саранск не е подлагано на гласувано от ОбС, уточниха съветници, тъй като не е било част от дневния ред на сесията.